Bể treo tường WB03

Kích thước: 80cm x 40cm x 20cm

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: +1 (from 1 vote)
Bể treo tường WB03 , 4.0 out of 10 based on 1 rating
Tags: , , ,