List/Grid

Tag Archives: Aquarium Chillers

Thiết bị làm mát nước

Thiết bị làm mát nước

Thiết bị làm mát nước này hoạt động như 1 chiếc tủ lạnh nhỏ. Nước từ bể chảy qua thiết bị này được làm mát rồi bơm trở lại bể…. Read more »