List/Grid

Tag Archives: bèo

Xuất hiện loài bèo nguy hiểm ở Việt Nam

Xuất hiện loài bèo nguy hiểm ở Việt Nam

Tại TP HCM đã xuất hiện bèo tai chuột lớn, một loài thực vật ngoại lai xâm hại được xem là nguy hiểm nhất thế giới. Không chỉ gây hại… Read more »