List/Grid

Tag Archives: đo nhiệt độ điện tử

Đo nhiệt độ

Đo nhiệt độ

Thiết bị dùng để đo nhiệt độ của bể thủy sinh. Có rất nhiều hình dáng, nhưng nói chung là chia làm 3 loại: 1- Mỏng dính , dán thẳng… Read more »