List/Grid

Tag Archives: Đo nhiệt độ

Đo nhiệt độ

Đo nhiệt độ

Thiết bị dùng để đo nhiệt độ của bể thủy sinh. Có rất nhiều hình dáng, nhưng nói chung là chia làm 3 loại: 1- Mỏng dính , dán thẳng… Read more »