List/Grid

Tag Archives: đo nhiệt trong bể

Đo nhiệt độ

Đo nhiệt độ

Thiết bị dùng để đo nhiệt độ của bể thủy sinh. Có rất nhiều hình dáng, nhưng nói chung là chia làm 3 loại: 1- Mỏng dính , dán thẳng… Read more »