List/Grid

Tag Archives: external filter

Lọc nước đặt bên ngoài

Lọc nước đặt bên ngoài

Cho dù thiết kế hầm hố cỡ nào , lọc nước đặt bên ngoài cũng có những nguyên lý như nhau a: Đặt bên ngoài bể, luôn có 2 đường… Read more »