List/Grid

Tag Archives: Hoành Diệp Thảo

Hoành Diệp Thảo

Hoành Diệp Thảo

Hoành diệp thảo là một loại cây thân đốt khá đẹp và cũng khá khó tính, nó đòi hỏi ánh sáng mạnh, nhiệt độ mát, nền giàu dinh dưỡng nhưng… Read more »