List/Grid

Tag Archives: Lọc nước đặt bên trong

Lọc nước đặt bên trong

Lọc nước đặt bên trong

Nguyên lý hoạt động: nước được hút phía dưới máy lọc, qua 1 hoặc nhiều lớp xốp rồi được bơm trả lại bể. Lọc này nhỏ nên không có nhiều… Read more »