List/Grid

Tag Archives: Riccia fluitans

Rong Riccia

Rong Riccia

Riccia fluitans hay còn được gọi là Crystalwort,  một loại rong trôi nổi có thể tìm thấy khắp nơi trên thế giới, chúng được ghi vào danh sách những loài… Read more »