List/Grid

Tag Archives: Rotala macrandra

Thanh Hồ Điệp

Thanh Hồ Điệp

Tên Khoa Học: Rotala macrandra Green Họ: Lythraceae Kích Thước: 25-55 cm Ánh Sáng: Vừa phải Nhiệt Độ: 22-28 Độ pH: 5-7 Tốc Độ Phát Triển: Nhanh Cấp Độ: Chăm… Read more »

Rotala macrandra

Rotala macrandra

Tên Khoa Học: Rotala macrandra Họ: Lythraceae Kích Thước: 25-55 cm Ánh Sáng: Mạnh Nhiệt Độ: 22-28 Độ pH: 5-7 Tốc Độ Phát Triển: Nhanh Cấp Độ: Chăm cần phân… Read more »