List/Grid

Tag Archives: Rotala Rotundifolia Red

Vảy Ốc Đỏ

Vảy Ốc Đỏ

Vảy Ốc Đỏ – Rotala Rotundifolia Red (Cốc cực to) Mô tả: Vẩy ốc đỏ (Rotala sp. ‘Colorata’) là phân loài khác của Rotala rotundifolia nhưng chúng đỏ hơn rất… Read more »