List/Grid

Tag Archives: Thực vật thuỷ sinh

Thực vật thuỷ sinh vì sao không thối rữa?

Thực vật thuỷ sinh vì sao không thối rữa?

Giữa đầm, những cây sen, cây súng ngâm nửa mình dưới nước, kiêu hãnh xoè lá và chìa hoa lên trời. Trong khi đó, cánh đồng ngô, bông chỉ gặp… Read more »