List/Grid

Tag Archives: thủy sinh chậu

Ráy Lá Nhỏ – Ráy Mini

Ráy Lá Nhỏ – Ráy Mini

Trong hồ thủy sinh, loài cây này rất bền vững (thường được gọi là “the plastic plant that grows”). Thói quen phát triển của cây này là bộ rễ mọc… Read more »