List/Grid

Tag Archives: thủy sinh Luân Thảo Xanh

Luân Thảo Xanh

Luân Thảo Xanh

Tên Khoa Học: Rotala nanjenshan Kích Thước: 10-25 cm Ánh Sáng: Cao Nhiệt Độ: 20-30 Độ pH: 5.5-8 Tốc Độ Phát Triển:Nhanh Cấp Độ: Trung bình Gợi Ý Tham Khảo:… Read more »