List/Grid

Tag Archives: trộn phân thủy sinh

Công thức trộn phân nền tự trộn dùng cho bể thủy sinh

Công thức trộn phân nền tự trộn dùng cho bể thủy sinh

Sau đây là một số công thức phân trộn, tổng hợp của các thành viên trên TSO và một số diễn đàn thủy sinh khác 1. Nền của VQT (TSO)… Read more »