List/Grid

Tag Archives: Xử lý nước thải

Xử lý nước thải của vật nuôi bằng các cây thuỷ sinh

Xử lý nước thải của vật nuôi bằng các cây thuỷ sinh

Nước thải từ các trại chăn nuôi chứa khối lượng lớn các nitrogen, phosphorus và những hợp chất vô cơ có thể hoà tan được. Thật khó tách những chất… Read more »